Prikazi sajtova

[bdp_post_slider show_date=”false” show_author=”false” media_size=”thumbnail” autoplay_interval=”4800″ speed=”480″ limit=”40″]

Istoričar koji odbija upotrebu kompjutera kao neophodnost, zanemaruje široku oblast istorijskih istraživanja i više nikada neće biti shvatan ozbiljno.
O. Bonstra, L. Brure i P. Dorn, 1990.