Info

O autoru

Slobodan Mandić (1977), istoričar, arhivski savetnik, autor monografije Kompjuterizacija i istoriografija 1995-2005 (2008), od 2006. godine redovno objavljuje prikaze internet sajtova (Web adresar) u časopisu Godišnjak za društvenu istoriju iz Beograda. Do sada je objavljeno blizu 300 prikaza različitih web sajtova, prezentacija iz domena istorije, istoriografije, arhivistike, dokumentalistike. Prikazima su obuhvaćene relevantne i interesantne lokacije iz čitavog sveta, ali i regionalni i domaći sajtovi, sa ciljem informisanja naučne i šire javnosti. Prilozi objavljeni u prvih deset godina, od 2006 do 2016. (163 prikaza) bibliografski su obrađeni i kao bibliografija štampani u Godišnjaku za društvenu istoriju (2015/3). Videti Bibliografija Prikaza sajtova (Web adrеsar). Slobodan Mandić je zaposlen u Istorijskom arhivu Beograda (arhivski savetnik, Sektor za obradu i korišćenje arhivske građe), a predstavnik je Srbije u najznačajnijem evropskom arhivskom projektu – APEx (Archives Portal Europe network of excellence). Od 2011. godine uređuje sajt i profile društvenih mreža Biblioteke XX vek. / Bibliografija

email: slobodan.mandic@digitalnaistorija.net

Od 2013. godine muzički je aktivan u okviru sopstvenog akustično-instrumentalnog solo projekta.

Bandcamp stranica