Naslovna

Prezentacija pred vama je pokrenuta sa idejom da na jednom mestu bude dat retrospektivni pregled članaka objavljenih u časopisu Godišnjak za društvenu istoriju, u odeljku O idejama i knjigama: Prikazi sajtova (Web adresar), počevši od 2006. godine. Zbog same prirode svetske mreže, gde se svakodnevno pojavljuje veliki broj novih prezentacija, ali gde takođe mnogi sajtovi nestaju, gase se, ili prelaze na druge platforme, potrudili smo se da na svakom mestu ažuriramo objavljene podatke o URL adresi i to na način što smo u okviru naslova dali mogućnost klika na postojeći sajt, arhiviranu ili neku drugu verziju, ukoliko takva postoji. Ispod toga je data originalna url adresa sa datumom autorovog pristupa prilikom preglada kada je nastao prikaz. Nadamo se da će na ovaj način postojeća prezentacija, osim praktičnog i upotrebnog dela, kao svojevrsni web orijentir onima koje krstare nepreglednim virtuelnim prostranstvima, takođe poslužiti i kao neka vrsta Web Arhiva u području digitalne istorije. (Decembar 2020).

Foto: Srušeni avion u okolini prvog aerodroma kod Novog Sada za vreme Prvog svetskog rata (Zbirka Mire Mihalek, publikovano u: Borivoj Mirosavljević, Antologija fotografije Vojvodine, knj. IX, 2018, str. 128.)