Center for History and New Media

Center for History and New Media

George Mason University, Center for History and New Media, 2006, <http://chnm.gmu.edu/index.php> (09. IX 2006).

Na koji način je istoriografija odgovorila na izazove digitalne ere spada među veoma važna pitanja istorijske nauke već više od četvrtine veka. Prezentacija Centra za istoriju i nove medije pruža mnoštvo zanimljivih i nadasve korisnih sadržaja vezanih za datu problematiku kao što su: eseji o istoriji i novim medijima, pomoćne alatke ili specijalan softver od koristi za istoričare (npr: alat za onlajn anketiranje na polju usmene istorije – Survey Builder, ili pomoć za izgradnju i održavanje horonoloških tabela na Web sajtu – Timeline Builder), pretraživa baza podataka sa oko 1200 odeljenja za istoriju širom sveta, onlajn knjiga Daniela Koena i Roja Rozencvajga Digitalna istorija: vodič za skupljanje, čuvanje i prezentaciju prošlosti na Web-u, (Daniel J. Kohen, Roy Rosenzweig, Digital History. A Guide to Gathering, Preserving, and Presenting the Past on the Web), kao i veliki broj raznovrsnih projekata u kojima su nove tehnologije stavljene u službu muze Klio. Idvojen ogranak sajta predstavlja i arhivirana kolecija vesti koja može poslužiti i kao prvorazredan istorijski izvor za izučavanje oblasti kompjuterizacije i istoriografije. Kao poseban kuriozitet izdvojili bismo blogove stručnjaka uključenih u ovaj projekat, u kojima saradnici Centra u formi dnevnika redovno iznose svoja zapažanja, raspored aktivnosti i razne druge sadržaje. Tako je, na primer, blog Džeremi Bogsa (Jeremy Boggs) posvećen razmišljanjima na temu kako istoričari mogu iskoristiti elektronske forme kao sredstvo akademskog i edukativnog izraza. Ovakav vid izražavanja najbolji je dokaz o razumevanju savremenih tokova istorije.

Slobodan Mandić, 11. septembar 2006.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1-3, 2005, str. 250-251.

Слободан Мандић ”Прикази сајтова (Web адресар)”, у: Годишњак за друштвену историју 1–3, 2005, Београд, 2006, str. 243-253.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *