Explore Byzantium

Explore Byzantium

Chris Ambrose, Explore Byzantium, <http://byzantium.seashell.net.nz> 
(19. I 2012). *Wayback Machine (FEB 04 2012)

Sajt Istraživanje Vizantije predstavlja dobar primer za popularizaciju vizantijske istorije i civilizacije bez opterećivanja akademskim sadržajima. O autoru sajta, Krisu Ambrouzu, ne saznajemo ništa više od samog imena, te stoga pretpostavljamo da se radi o zaljubljeniku u istoriju i kulturu Vizantije, koji je odlučio da svoja interesovanja pretoči u jednu preglednu i široj publici zanimljivu internet prezentaciju. Pored kraćeg uvodnog teksta i hronološkog pregleda istorije Vizantije, prezentacija sadrži nekoliko interesantnih delova, poput članaka o vizantijskom društvu (caru i dvoru, ženama, seljacima i poljoprivrednicima, vojsci, državnoj upravi, crkvi), prikaze knjiga, galeriju fotografija i istorijskih karata, a tu je i preporuka za druge internet lokacije razvrstane po grupama (opšti pregledi sa izvorima; kolekcije linkova; hronologije; organizacije; numizmatika; istorija umetnosti, galerije i muzeji; život i ljudi u Vizantiji).

Slobodan Mandić, 19. januar 2012.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 2, 2011, str. 105.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) XII. Istorija Vizantije”,
u: Godišnjak za društvеnu istoriju 2, 2011, Bеograd, 2011, str. 101-106.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *