Лаборатория истории Византии и Причерноморья

Лаборатория истории Византии и Причерноморья

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Лаборатория истории Византии и Причерноморья, <http://www.hist.msu.ru/Labs/ByBSea/index.htm> (20. I 2012).

Naučno-istraživačka laboratorija za proučavanje Crnog mora i Vizantije u srednjem veku Odeljenja za istoriju Moskovskog državnog univerziteta je osnovana 14. maja 1990. godine u svrhu sprovođenja sveobuhvatnih istraživanja ove teme, pretrage i objavljivanja novih arhivskih izvora, kreiranja baza podataka, identifikacije istorijskih i tipoloških obrazaca razvoja u regionu Vizantije i Crnog mora u svojim odnosima sa regionom Rusije, Zapadne Evrope i država Istoka. Na sajtu Laboratorije u odeljku Izvori dostupna je digitalizovana građa Massaria Caffae 1374. iz fonda Banke Sv. Đorđa Državnog arhiva u Đenovi. Reč je o detaljnoj knjizi evidencija prihoda i rashoda đenovljanskih zvaničnika u gradu Kafi (danas Feodosija u Ukrajini) kojom je u to vreme upravljala Đenova i čiji konzul je od 1316. godine odatle upravljao svim đenovljanskim kolonijama u Crnom moru. Projekat digitalizacije ovog fonda nastao je kao plod uspešne saradnje između Laboratorije i Državnog arhiva u Đenovi. Radi praktičnosti rada na tekstu, na sajtu Laboratorije je dat i skenirani Rečnik skraćenica italijanskog i latinskog jezika A. Capelli, objavljenog u Milanu 1912. godine.

Slobodan Mandić, 20. januar 2012.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 2, 2011, str. 103-104.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) XII. Istorija Vizantije”,
u: Godišnjak za društvеnu istoriju 2, 2011, Bеograd, 2011, str. 101-106..

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *