Cold War International History Project

Woodrow Wilson International Center for Scholars – Cold War International History Project
Wilson Center Digital Archive

Woodrow Wilson International Center for Scholars, Cold War International History Project, 2006, <http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?topic_id=1409&fuseaction=topics.home> (09. IX 2006).

Međunarodni projekat za istraživanje Hladnog rata osnovan je 1991. godine pri Međunarodom centru Vudro Vilson u Vašingtonu. Za svoj primarni cilj ovaj Projekat uzima rad na ubrzavanju procesa integracije novih izvora i materijala iz bivšeg “komunističkog bloka” sa istoriografijom o Hladnom ratu koja je pisana proteklih decenija, uglavnom od strane istraživača sa zapada i na osnovu njima tada dostupne arhivske građe. Takođe, želelo se da se prevazilaze jezičke, geografske i specifične regionalne posebnosti u svrhu stvaranja novih veza među istraživačima zainteresovanim za istoriju Hladnog rata širom sveta. Toj svrsi namenjena je i Internet prezentacija Projekta: posetilac ovoga sajta ovde će pronaći veliki broj informacija vezanih za aktuelna dešavanja na polju istraživanja hladnoratovske istorije, brojnih konferencija, novih publikacija, prikaze knjiga, novobjavljene arhivske građe i sl. Sajt je podeljen na nekoliko osnovnih podgrupa: 1) početnu stranu, sa koje je moguće otići na posebne odeljke razvrstane po regionima i predmetima; 2) virtuelni arhiv, u oviru kojeg se nalaze brojne kolekcije dokumenata, od kojih je jedna posvećena i Jugoslaviji u Hladnom ratu; 3) novosti vezane za Projekat, gde je ostavljena mogućnost za pregled svih novosti od 1993. godine; 4) događanja, kao npr. diskusije o nekim knjigama; 5) publikacije, kao što su Bilten Projekta i knjige u izdanju ovoga udruženja, 6) linkovi vezani za tematiku istorije Hladnoga rata, od kojih bi obavezno trebalo pogledati Cold War Files Website – interpretaciju istorije kroz arhivsku građu, gde se mogu pronaći raznovrsni dokumenti u pdf. formatu, 7) istraživači, gde je moguće videti ko su stalni i gostujući nosioci ovoga projekta. Autori sajta su na najbolji mogući način odgovorili na postavljeni zadatak i iskoristili prednosti Interneta kao novog medija u istoriografiji, stavivši akcenat na iskorišćavanje mogućnosti veće povezanosti među istraživačima i arhivistima, kao i na prezentaciju digitalne kolekcije dokumenata.

Slobodan Mandić, 9. septembar 2006.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1-3, 2005, str. 246-247.

Слободан Мандић ”Прикази сајтова (Web адресар)”, у: Годишњак за друштвену историју 1–3, 2005, Београд, 2006, str. 243-253.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *