Britain’s Small Wars

Britain’s Small Wars: The History of British Military Conflicts since 1945

Martin Spirit, James Paul, David Carter, Britain’s Small Wars: The History of British Military Conflicts since 1945, <http://www.britains-smallwars.com>  (21. IX 2009).

Ratovi i vojni sukobi u kojima je Velika Britanija učestvovala posle Drugog svetskog rata je tema kojom se bavi ova zanimljiva i pregledno organizovana prezentacija. Nakon kraćeg uvoda sa naslovne strane sajta ulazi se na deo gde je hronološki indeksirano dvadeset pet konflikata. Pored Indije, Palestine, Malezije, Kipra, Sueca, Vijetnama, Foklandskih ostrva, Bosne, Kosova, Avganistana, Iraka, posebno je izdvojen Hladni rat, a mogu se pronaći i neki sitniji konflikti, kao što je napad na iransku ambasadu u Londonu 1980. godine. Na levoj strani nalaze se dodatne sekcije gde posetioci mogu pogledati muzejsku galeriju i preporučene linkove, pretražiti sajt, ali i saznati više o temama kao što su anegdote, knjige, ordenje. Zanimljivo je pomenuti i rubriku Your Story gde se na poziv autora sajta objavljuju prilozi pripadnika britanskih oružanih snaga koji su učestvovali u nekom od konflikata koji su obuhvaćeni prezentacijom. Od januara 1999. godine, kada je sajt pokrenut, materijal je konstantno dopunjavan i ažuriran, a od jula 2007. godine posećen je preko sto hiljada puta. Bogatstvom priloga i preglednošću sadržaja ova Internet lokacija se preporučuje širokom krugu korisnika koji se zanimaju za savremenu istoriju.

Slobodan Mandić, 21. septembar 2009.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1, 2009, str. 114.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) V”,
u: Godišnjak za društvеnu istoriju 1, 2009, Bеograd, 2009, str. 111-117.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *