Maps of World War II

Eric Rymer, ”Maps of World War II”

Eric Rymer, ”Maps of World War II”, у: History Link 101, <http://www.historylink101.com/1/world_war_II/maps.htm> (09. XII 2008).

U okviru Web prezentacije History Link 101, čiji je autor Erik Rajmer (Eric Rymer), nastavnik istorije iz Ohaja, nalazi se i stranica sa linkovima koji vode do lokacija koje sadrže istorijske karte Drugog svetskog rata. Stranica je jednostavno podeljena u tri dela: prvi deo sadrži pet lokacija sa istorijskim kartama (oko 350 mapa), u drugom delu dati su linkovi ka pojedinačnim mapama, dok su u trećem delu dati linkovi ka drugim, različitim sajtovima vezanim za Drugi svetski rat, podeljeni u sedam grupa: Istočni front/Afrika, Zapadni front, Pacifik/Azija, biografije, svakodnevni život, slike, istraživanja. Uprkos malo lošijem vizuelnom rešenju prezentacije, sajt Erika Rajmera svakako zavređuje pažnju kao veoma interesantna lokacija za sve koji se zanimaju za Drugi svetski rat.

Slobodan Mandić, 8. decembar 2008.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1-3, 2008, str. 155.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) IV”,
u: Godišnjak za društvеnu istoriju 1–3, 2008, Bеograd, 2009, str. 149-158.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *