Historical Atlas of the 20th Century

Historical Atlas of the 20th Century

Matthew White, Historical Atlas of the 20th Century, 25. III 2003, <http://users.erols.com/mwhite28/20centry.htm> (14. VIII 2008).

Istorijski atlas XX veka Metju Vajta (Matthew White) je zanimljiva lokacija koja posetiocima nudi obilje podataka o istoriji XX veka kroz karte, interaktivne mape, šematske prikaze, tabele i tekstove. Prezentacija je podeljena na nekoliko odeljaka: uputstvo za upotrebu, sadržaj, opšti trendovi (društveno-ekonomski trendovi, hronološke tabele, sistemi vlasti, stanovništvo, rat, umetnost, religija), posebna mesta i događaji, izvori (opšta bibliografija, preporuke za čitanje, pisma korisnika atlasa, izvori za najveća krvoprolića XX veka, indeks ratova i tiranija, spoljni linkovi). Iako u amaterskim okvirima, Vajtov sajt je odlično urađen, a sam autor ističe da je njegova prevashodna namera da korisnike navede na put znanja tako što će ih podstaknuti da kritički prilaze svakoj informaciji i tumačenju, sa više postavljenih pitanja nego usvojenih odgovora.

Slobodan Mandić, 14. avgust 2008.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1-3, 2007, str. 171.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) III”,
u: Godišnjak za društvеnu istoriju 1–3, 2007, Bеograd, 2008, str. 165-171.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *