New Books in History

New Books in History. Discussions with Historians about their New Books
*Wayback Machine (Dec 04 2011)

New Books in History. Discussions with Historians about their New Books,
<http://newbooksinhistory.com> (20. XI 2011).

Prezentacija New Books in History prvenstveno je fokusirana na razgovore sa istoričarima o njihovom radu, a naročito o njihovim novim knjigama. Naslovna strana sadrži članke poređane obrnutim hronološkim redosledom, a pri vrhu stranice nalazi se i link sa spiskom svih do sada obavljenih intervjua, počevši sa najstarijim iz januara 2008. godine. Naročito je važno istaći da se svaki članak zapravo sastoji od uvodnog teksta autora intervjua i razgovora koji je dat isključivo u audio MP3 formatu, a kojeg je moguće i preuzeti. Svakome ko želi da prati aktuelne novosti na području istoriografske produkcije stoga će ovo biti neka vrsta radio programa presvučenog u internet ruho, gde korisnici mogu ostavljati i svoje komentare na dostupni sadržaj. Treba napomenuti i da je sajt zapravo deo šire mreže The New Books Network koja prestavlja konzorcijum podkastova i gde se mogu pronaći audio intervjui sa autorima iz praktično svih oblasti izdavaštva.

Slobodan Mandić, 20. novembar 2011.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1, 2011, str. 120.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) XI”, u:
Godišnjak za društvеnu istoriju 1, 2011, Bеograd, 2011, str. 115-121.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *