DIACRONIE. Studi di Storia Contemporanea

DIACRONIE. Studi di Storia Contemporanea

DIACRONIE. Studi di Storia Contemporanea, <http://www.studistorici.com/> (15. XI 2011).

Italijansko udruženje za izučavanje savremene istorije Diacronie osnovano je u Bolonji 2008. godine u nameri da omogući slobodan i otvoren pristup različitim vrstama materijala u digitalnom obliku pomoću kojih će podupirati i promovisati naučna istraživanja. Istovremeno, na sajtu se redovno objavljuju informacije o raznim događanjima, publikacijama i onlajn resursima iz oblasti istoriografije. Početkom 2010. godine pokrenut je i elektronski časopis Diacronie, koji izlazi kvartalno, sa prvenstvenim ciljem da stimuliše diskusiju i saradnju među naučnicima, posebno mlađim, kao i interakciju među različitim naučnim oblastima, metodama istraživanja i analizama istorijskih izvora. Osim toga, u obradi pojedinih tema, kako u interpretaciji istoriografskih rezultata, tako i u radu na istorijskim izvorima, urednici i autori podržavaju i istraživanje stvarnosti koja nas okružuje. Ovaj projekat zapravo kao svoje izvorište ima uverenje da su nove tehnologije i razvoj interneta rezultirali bitnim promenama u studijama humanističkih nauka, kako u smislu produkcije radova, tako i u značajnom širenju područja istraživanja. Uočeno je i da ove inovacije, iako uveliko priznate u naučnoj zajednici, ipak ne dobijaju puni legitimitet i primenu u okviru akademskih krugova i istraživačkih institucija. Iz tog razloga kao jednu od svojih ideja oni ističu i potrebu za istraživanjem potencijala koji se odnose na koncept Web-a i „širenja socijalizacije”, među samim naučnicima i istraživačima, ali i među različitim vrstama auditorijuma. Ovakve tendencije interaktivnosti mogu značajno poboljšati kritičnu funkciju znanja proizvedenog u istoriografskim okvirima koja se mora zasnivati na slobodi pristupa sadržajima i slobodnoj diskusiji.

Slobodan Mandić, 15. novembar 2011.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1, 2011, str. 118.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) XI”, u:
Godišnjak za društvеnu istoriju 1, 2011, Bеograd, 2011, str. 115-121.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *