Making the History of 1989

Making the History of 1989

Center for History and New Media, Making the History of 1989, 2007, <http://chnm.gmu.edu/1989/> ( 12. VIII 2008).

Internet prezentacija projekta Making the History of 1989 posvećena je padu komunizma u Istočnoj Evropi. Primarno, sajt je podeljen na pet odeljaka: uvodni esej, primarni izvori, intrvjui sa naučnicima, moduli za učenje, studije slučaja. Izvori obuhvataju period od početka osamdesetih godina XX veka, događaje iz 1989. godine i one neposredno nakon pada Berlinskog zida, a iskorišćene su i multimedijalne mogućnosti Interneta, tako da je osim pisanih dokumenata moguće pristupiti i fotografijama, plakatima, mapama, video zapisima i sl. Preglednost sajta i mogućnost napredne pretrage korisnicima će znatno olakšati rad sa dostupnim materijalom.

Slobodan Mandić, 12. avgust 2008.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1-3, 2007, str. 166.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) III”,
u: Godišnjak za društvеnu istoriju 1–3, 2007, Bеograd, 2008, str. 165-171.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *