Children and Youth in History

Children and Youth in History

Center for History and New Media, Children and Youth in History, 2008, <http://chnm.gmu.edu/cyh/> (04. XII 2008).

Osnovna namera projekta Deca i mladost u istoriji je da pomogne nastavnicima i studentima u sagledavanju uloge mladih ljudi u prošlosti tako što će im omogućiti pristup informacijama o životnom iskustvu dece i omladine iz različitih perspektiva, kao i o menjanju pogleda na detinjstvo i adolescenciju u različitim kulturama i civilizacijama kroz istoriju. Materijal na sajtu je usmeren na pitanja poput: kako je bilo biti dete ili adolescent kroz istoriju? Kako je sagledavano detinjstvo? Kako se ono menjalo i šta je u tim promenama ostajalo isto? Koji faktori su oblikovali detinjstvo i na koji način su deca oblikovala istoriju, društvo i kulturu? Sajt je podeljen na četiri osnovne sekcije: bazu podataka primarnih izvora sa uputstvima za korišćenje; prikaze Web sajtova koji vrednuju onlajn izvore; module za nastavu koji daju istorijski kontekst, nastavna sredstva i strategiju za podučavanje; studije slučaja za nastavu. Autori su na kraju svake odrednice (izvora, prikaza, studije slučaja, modula) dali i precizno uputstvo za citiranje onlajn izvora što upućuje na to da su računali da će mnogi korisnici sajta uveliko u svome radu koristiti ovde dostupan materijal.

Slobodan Mandić, 4. decembar 2008.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1-3, 2008, str. 149.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) IV”,
u: Godišnjak za društvеnu istoriju 1–3, 2008, Bеograd, 2009, str. 149-158.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *