Исторические источники по истории России XVIII – начала XX в

Исторические источники по истории России XVIII – начала XX в. на русском языке в Интернете

Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ, Исторические источникипо истории России XVIII – начала XX в.на русском языке в Интернете, 27. II 2009, <http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm> (30. IX 2009).

Stranica posvećena istorijskim izvorima za istoriju Rusije od početka XVIII do početka XX veka na sajtu Bibliotke elektronskih resursa Istorijskog fakulteta Moskovskoga državnog univerziteta primarno je podeljena na dva dela. U prvom se nalaze nanizani linkovani naslovi za izvornu građu koju su priredili autori sajta, a koja je prikupljena sa različitih strana: zbornika arhivske građe, zbornika međunarodnih ugovora, pravne literature i drugih publikacija. Prezentovani materijal je dat uglavnom u HTML formatu, sa po nekom slikom originalnih dokumenata. Drugi deo (Ssыlki) sadrži linkove ka dokumentima i građom dostupnim na drugim ruskim sajtovima, a koji ulaze u tematski fokus kome je posvećena ova zbirka. Pregledno organizovana i redovno ažurirana ova stranica predstavlja odlično polazište u potrazi za istorijskim izvorima za istoriju Rusije XVIII i XIX veka.

Slobodan Mandić, 30. septembar 2009.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 2, 2009, str. 88-89.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) VI. Devetnaesti vek”,
u: Godišnjak za društvеnu istoriju 2, 2009, Bеograd, 2009, str. 85-89.

Was this helpful?

1 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *