Udruženje Stara Bežanija

Udruženje Stara Bežanija

Удружење Стара Бежанија, <http://www.starabezanija.rs> (20. IV 2015).

Internet prezentacija Udruženja Stara Bežanija zasniva se na odlomcima monografije Bežanija u slici i reči. Na toj lokaciji zainteresovani će pronaći obilje detalja koji su im do sada možda bili nepoznati. Na primer, posetioci sajta mogu saznati koja je to do danas najstarija sačuvana zgrada na Novom Beogradu, ili da je do 1894. godine između parne strane Vojvođanske ulice i Bežanijske kose postojalo groblje, u kome su pokopani posmrtni ostaci predaka bežanijskih porodica. Delovi monografije Bežanija u slici u reči uključeni u internet-prezentaciju pokrivaju različite teme, a neke od njih su: bežanijska škola i prosveta, sport i fudbal, kulturno-zabavni život, istaknuti Bežanijci i poznate ličnosti, biografije i rodoslovi, foto-albumi. Treba istaći da su autori monografije u potrazi za iscrpnim saznanjima o prošlosti tog dela Beograda koristili i izvornu arhivsku građu, što je neophodan uslov za pomeranje vidika u istraživanju bilo koje teme iz prošlosti.

Slobodan Mandić, 20. april 2015.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 3, 2013, str. 169.

Slobodan Mandić Prikazi sajtova (Web adrеsar) XVIII, u: Godišnjak za
društvеnu istoriju 3, 2013, Bеograd, 2015, str. 165-169.

Was this helpful?

2 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *