Vestnik, The Journal of Russian and Asian Studies

Vestnik, The Journal of Russian and Asian Studies
(Wayback Machine)

The School of Russian and Asian Studies, Vestnik, The Journal of Russian and Asian Studies, <http://www.sras.org/news.phtml?m=269> (24. VII 2008).

Elektronski časopis za ruske i azijske studije Vestnik je pokrenut u Kaliforniji 2005. godine. Teme kojima se ovaj naučni časopis bavi su vezane za studije Rusije i zemalja iz bivšeg Sovjetskog Saveza, a u njemu se objavljuju najbolji radovi postdiplomaca i diplomaca o raznim temama vezanim za dato geografsko područje. Časopis izlazi tri puta godišnje i svih sedam do sada izašlih brojeva je moguće besplatno preuzeti u HTML i PDF formatu.

Slobodan Mandić, 24. jul 2008.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1-3, 2007, str. 170.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) III”,
u: Godišnjak za društvеnu istoriju 1–3, 2007, Bеograd, 2008, str. 165-171.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *