Русский Некрополь в Белграде и других городах Сербии

Русский Некрополь в Белграде и других городах Сербии

Курский государственный университет, Исторический факультет, Русский Некрополь в Белграде и других городах Сербии <http://rn-belgrade.ru> (25. XI 2017).

Sajt posvećen ruskom groblju u Beogradu i drugim gradovima u Srbiji rezultat je rada profesora, postdiplomaca i studenata Istorijskog fakulteta Kurskog državnog univerziteta, uz podršku kolega sa tehničih fakulteta. Osnovna odeljak sajta sadrži bazu podataka ruskih grobova, koja se može pregledati azbučnim redom, ili unošenjem imena ili prezimena u polje za pretragu. Svaka ličnost u bazi sadrži podatke o premunulom, lokaciji grobnog mesta i fotografiju nadgrobnog spomenika. Navedeno je i ime grada, ako osoba nije sahranjena u Beogradu. U okviru posebne stranice su dati spiskovi sahranjenih po mestima (Beograd, Pančevo, Novi Sad, Zrenjanin, Kragujevac, Kraljevo, Smederevo) i njih je moguće preuzeti na lokalni uređaj za dalje korišćenje. Osim toga, prezentacija sadrži i galeriju fotografija, kao i rubrike o aktuelnim dešavanjima,  učesnicima i saradnicima projekta i njihovim publikacijama na temu kojoj je posvećen sajt.

Slobodan Mandić, 26. novembar 2017.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1, 2017, str. 99.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) XXV. Novo na ruskom Web-u”, u:
Godišnjak za društvеnu istoriju 1, 2017, Bеograd, 2017, str. 95-100.

Was this helpful?

2 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *