Lexikon der Wehrmacht

Lexikon der Wehrmacht

Andreas Altenburger, Lexikon der Wehrmacht
<http://www.lexikon-der-wehrmacht.de> (27. I 2020).

Prezentacija na nemačkom jeziku Leksikon Vermahta je jednostavan, statičan Web sajt, koji ne sadrži pretraživu bazu podataka, već su pojmovi raspoređeni u nekoliko kategorija sa početne HTML stranice. Iako je leksikon urađen bez sofisticiranih tehničkih rešenja, autor sajta je tokom prethodnih pet godina uspeo da na jednom mestu sistematizuje brojne pojmove i informacije, za potrebe obrazovanja, naučnih i vojnoistorijskih istraživanja. Uvodna stranica sadrži i linkove ka gugl pretrazi unutar sajta, stranici sa hronološki zabeleženim novostima, veoma aktivnom forumu, odabranoj bibliografiji, impresumu i kontakt podacima.

Slobodan Mandić, 27. januar 2020.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 2, 2019, str. 109.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) XXXII”, u:
Godišnjak za društvеnu istoriju 2, 2019, Bеograd, 2020, str. 105-110.

Was this helpful?

1 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *