Vienna Memento Wien

Vienna Memento Wien

DÖW – Vienna Memento Wien <https://www.memento.wien> (7. XI 2022).

U poslednjih nekoliko godina širom sveta je realizovano više projekata sa ciljem geolociranja istorijskih objekata na savremenim mapama u svrhu edukacije i obogaćivanja znanja o prošlosti uz pomoć savremenih tehnologija. Jedan od njih je i projekat Memento Viena, onlajn alatka optimizovana i za mobilne uređaje, koja omogućava pristup informacijama o žrtvama nacističkog režima u Beču. Koristeći mapu grada platforma prikazuje posledenje poznate adrese prebivališta stradalih, zajedno sa arhivskim dokumentima i fotografijama osoba i zgrada. Uz interaktivne mogućnosti korisnici dobijaju priliku da se u virtuelnom okruženju upoznaju sa deportacijama i ubistvima austrijskih Jevreja. Imajući u vidu da je u vreme anšlusa u Beču živelo oko 185.000 Jevreja koje su nacisti posle 1939. godine putem prinudnih preseljenja unutar Beča, sve više koncentrisali duž kanala Dunava, sakupljanje i prezentacija podataka i arhivskih dokumenata unutar ovako zamišljene platforme dobija na značaju. Do sada su uključeni detalji za preko 50.000 stradalih. Među njima nalazimo i 24 osobe rođene u Beogradu. Od marta 2019. Memento Viena uključuje i žrtve političkog progona, predstavljajući istoriju otpora i progona na različitim mestima u gradu. Dva glavna nivoa pretrage pridružene baze podataka su prema adresama i imenu, prezimenu, godini i mestu rođenja. Za potrebe projekta je korišćena građa iz zbirki Dokumentacionog centra austrijskog otpora, dopunjena materijalima iz drugih institucija iz Austrije i inostranstva.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 2, 2022, str. 101-102.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) XLI”, u:
Godišnjak za društvеnu istoriju 2, 2022, Bеograd, 2023, str. 99-104.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *