Recensio.net. Review platform for European History

Recensio.net. Review platform for European History

Recensio.net. Review platform for European History, <http://www.recensio.net> (24. V 2012).

Sajt Recensio.net zamišljen je kao platforma sa otvorenim pristupom za prikaze i recenzije u istoriografiji, prvenstveno fokusirana na radove iz časopisa objavljene u Evropi i sa temama iz evropske istorije. Projekat je nastao na temelju saradnje Bavarske državne biblioteke, Nemačkog istorijskog instituta u Parizu i Instituta za evropsku istoriju Lajbnic iz Majnca. Prezentacije je multilingvalna (engleski, nemački, francuski jezik), a prikazi mogu biti pisani na bilo kojem od evropskih jezika. Sadržaj dostupnih radova moguće je pretraživati kombinovanom metodom prema periodu, regionu i temi. Osnovna ideja autora sajta je da na jednom mestu inkorporiraju prikaze sa raznih strana, kako onih izdanja koji nemaju onlajn elektronsku verziju, tako i onih koji svoje radove već imaju, ili nameravaju da postave na mrežu, i na taj način ponude urednicima časopisa i autorima prikaza maksimalan stepen vidljivosti, a korisnicima centralnu polazišnu tačku u potrazi za prikazima i naučnom literaturom. Značajna je pomenuti i nameru autora sajta da podstaknu dijalog unutar akademske zajednice putem ostavljanja komentara na dostupne članke.

Slobodan Mandić, 24. maj 2012.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 3, 2011, str. 138.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) XIII”,
u: Godišnjak za društvеnu istoriju 3, 2011, Bеograd, 2011, str. 137-141..

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *