Online Sources for European History

Online Sources for European History

Richard D. Hacken, EuroDocs: Online Sources for European History, <http://eudocs.lib.byu.edu/index.php> (03. X 2009).

Sajt Eurodoks je posvećen sakupljanju i sabiranju informacija o onlajn izvorima za evropsku istoriju na Internetu. Prema rečima autora sajta, amerikanca Ričarda Hakena, profesionalnog bibliografa i znalca nekoliko evropskih jezika, prezentacija je stvorena sa namerom da omogući istoričarima, arhivistima, bibliotekarima, kolekcionarima dokumenata svih vrsta, da pristupe zajednici sličnorazmišljajućih učesnika u projektu. Web sajt je napravljen pomoću wiki softvera, koji omogućava kolaborativni rad grupe korisnika i krajnje jednostavno uređivanje brojnih međusobno linkovanih Web stranica. Do 2007. godine prezentacija je bila fokusirana na izvore za istoriju Evrope, a od tada je ograničena samo na Zapadnu Evropu. Materijal na početnoj stranici je moguće pregledati na osnovu dva osnovna kriterijuma: tematski (praistorija i antika; srednji vek i renesansa; Evropa kao nadnacionalni region) i prema abecednom spisku država. Osim toga, ovde je dato i nekoliko linkova ka drugim sajtovima slične orijentacije. Sakupljeni materijal čine linkovi ka primarnim istorijskim izvorima: transkribovanim dokumentima, reprodukcijama faksimila, ili prevodima. U najvećoj meri (koliko je to bilo moguće) linkovi ka dokumentima u okviru pojedinih sekcija raspoređeni su hronološkim redom. Za redovne posetioce sajta omogućen je i pregled poslednjih izmena na prezentaciji.

Slobodan Mandić, 3. oktobar 2009.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 3, 2009, str. 109.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) VII”,
u: Godišnjak za društvеnu istoriju 2, 2009, Bеograd, 2009, str. 107-111.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *