International Association for the History of Transport, Traffic and Mobility

International Association for the History of Transport, Traffic and Mobility

T2M – International Association for the History of Transport, Traffic and Mobility, <http://t2m.org> (19. XI 2011).

Međunarodno Udruženje za istoriju transporta, saobraćaja i mobilnosti, sa centrom na Tehničkom univerzitetu u Ajndhovenu u Holandiji, zvanično funkcioniše od 2003. godine kao rezultat inicijative više različitih grupa koje su zajednički došle do zaključka o potrebi stvaranja novog koncepta u izučavanju ove istoriografske grane. Iste godine je održana i prva godišnja konferencija, a međunarodna mreža istoričara od tada kroz razne oblike aktivnosti, poput naučnih časopisa, diskusionih grupa, nagrada za naučne radove i saradnjom sa drugim obrazovnim ustanovama, kontinuirano i organizovano ohrabruje i promoviše razumevanje istorijske interakcije između transporta, saobraćaja i pokretljivosti ljudi, materijalnih objekata i ideja. Važnu kariku u ispunjavanju ove misije svakako predstavlja i internet prezentacija, gde zainteresovani, osim više podataka o samom Udruženju, mogu naći obilje informacija vezane za njegovu aktivnost i područja rada, poput različitih novosti, arhiva biltena Udruženja, intervjua sa članovima, korisnim linkovima, detaljima o svim do sada održanim godišnjim konferencijama, tematski organizovanim grupama (npr. Turizam u zemljama socijalizma), letnjim školama, univerzitetskim programima, bibliografijama, novim knjigama, Časopisu za istoriju transporta, Godišnjaku Udruženja.

Slobodan Mandić, 19. novembar 2011.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1, 2011, str. 116.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) XI”, u:
Godišnjak za društvеnu istoriju 1, 2011, Bеograd, 2011, str. 115-121

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *