EuroDocs

EuroDocs: Online Sources for European History

Richard Hacken, EuroDocs: Online Sources for European History, 30 VIII 2007, <http://eudocs.lib.byu.edu/index.php/Main_Page>, (21. IX 2007).

Sa početnе stranice Eurodoks sajta moguće je pristupiti primarnim istorijskim dokumetnima za istoriju Evrope koji su prepisani, reprodukovani, ili prevеdeni. U pitanju su dokumetna koja bacaju svetlo na ključne istorijske događaje u pojedinim zemljama, a građom su obuhvaćeni događaji koji se tiču političke, ekonomske, društvenе i kulturne istorije.

Slobodan Mandić, 21. septembar 2007.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1-3, 2006, str. 134.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar)”, u: Godišnjak za društvеnu istoriju 1–3, 2006, Bеograd, 2007, str. 129-138.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *