Dutch Biography Portal

Dutch Biography Portal

Dutch Biography Portal, <http://www.biografischportaal.nl/en> (30. XI 2016).

Holandski biografski portal sadrži preko 110.000 biografija znamenitih ličnosti iz holandske istorije, od najstarijih vremena do savremenog doba. Projekat je nastao u saradnji nekoliko institucija iz oblasti društvenih nauka i zaštite kulturnog nasleđa na čelu sa Institutom za holandsku istoriju, koji održava sajt i rukovodi fondacijom koja se stara o njegovom održavanju. Bazu ličnosti je moguće pretraživati u odeljku za naprednu pretragu ili pregledati abecednim redom. Skrećemo pažnju na odeljak sa preporučenim linkovima zato što sadrži veze ka sajtovima specijalizovanim za biografije u drugim državama. Ovaj biografski portal je nastao sabiranjem podataka iz štampanih radova i podataka razasutih širom interneta, a sa tehničke strane za izradu baze je korišćen BioDes – XML format za prezentaciju biografskih informacija na internetu, dok je standard usaglašen u saradnji sa partnerima učesnicima.

Slobodan Mandić, 30. novembar 2016.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 2, 2016, str. 139.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) XXIII”, u:
Godišnjak za društvеnu istoriju 2, 2016, Bеograd, 2017, str. 137-139.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *