Travels in Southeastern Europe

University of Michigan: Travels in Southeastern Europe

University of Michigan, Travels in Southeastern Europe, u: “The Humanities Text Initiative”, 9. VI 2004,  <http://www.hti.umich.edu/b/bosnia/> (04. IX 2006). 

Među kolekcijom tekstova koji su dostupni u okviru projekta The Humanities Text Initiative (HTI) Univerziteta u Mičigenu nalazi se i veoma dragocena zbirka putopisa koji za svoj predmet imaju region jugoistočne Evrope. Reč je zapravo o kolekciji od 137 digitalizovanih, odnosno skeniranih knjiga, od kojih ne mali broj predstavlja prave raritete i samim tim su veoma dragocen i izuzetan izvor za proučavanje istorije Balkana. U hronološkom smislu, većina izdanja datira iz druge polovine XIX i sa početka XX veka, iako ima i onih koji izlaze iz tog okvira. Isto tako, iako većinu knjiga čine putopisi, posetilac ovog sajta može naići i na delo poput Imenika-registra naseljenih mesta Kraljevine Jugoslavije sa vojno-teritorijalnom i administrativnom podelom, spiskom vojnih okruga, srezova i opština sa njihovim sedištima i administrativnom kartom iz 20-ih godina XX veka. Spisak autora koji su zastupljeni je veoma šarolik, od putnika koji su iz najrazličitijih razloga posećivali ovaj prostor (npr. Jiričekova Cesty po Bulharsky), ali takođe, ima i onih koji su pisali o svojoj zemlji, poput dela Vladimira Karića Srbija: opis zemlje naroda i države. Samim tim i jezici na kojima su knjige pisane su raznovrsni: engleski, nemački, francuski, bugarski, italijanski, latinski, mađarski, srpski. Knjige je moguće pregledati abecednim redom, prema naslovima, ali i prema imenima autorâ. Takođe, u polje za pretraživanje moguće je uneti bilo koju reč, i u roku od nekoliko sekundi dobiti spisak sa svim mestima u okviru kolekcije gde se ta reč nalazi. Putovanja u jugoistočnoj Evropi nesumnjivo predstavljaju veoma dragocenu digitalnu kolekciju knjiga za sve one koji se zanimaju za prošlost ovog regiona.

Slobodan Mandić, 4. septembar 2006.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1-3, 2005, str. 245.

Слободан Мандић ”Прикази сајтова (Web адресар)”, у: Годишњак за друштвену историју 1–3, 2005, Београд, 2006, str. 243-253.

Was this helpful?

2 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *