Balkanologie. Revue d’études pluridisciplinaires

Balkanologie. Revue d’études pluridisciplinaires

AFEBalk, Balkanologie. Revue d’études pluridisciplinaires,  <https://afebalk.hypotheses.org/balkanologie> (27. XI 2020).

Unutar internet prezentacije Francuskog udruženja za balkanske studije nalazi se odeljak posvećen multidisciplinarnom časopisu Balkanologija. Pored opštih podataka o časopisu, koga su 1997. godine pokrenuli Patrik Mišel (Patrick Michels) i Ives Tomić (Yves Tomić), na ovoj stranici se nalazi i link za celokupan pristup elektronskim verzijama časopisa (u bazi Open Edition Journals), od prvog broja iz 1997, do četrnaeste sveske iz 2012. godine. Svi publikovani članci su na francuskom ili engleskom jeziku. Ovde je data i informacija o ponovnom pokretanju časopisa posle nekoliko godina pauze. Pored stranice posvećene ovom časopisu, prezentacija Udruženja korisnicima daje i druge sadržaje, kao što su informacije o drugim časopisama, knjigama, manifestacijama i naučnim skupovima u okviru balkanskih studija, sa podelom na odeljke posvećene antropologiji, geografiji, istoriji, književnosti, sociologiji, političkim naukama.

Slobodan Mandić, 27. novembar 2020.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1, 2020, str. 92.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) XXXIV”, u:
Godišnjak za društvеnu istoriju 1, 2020, Bеograd, 2020, str. 91-94.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *