Anamnesis – Исторически портал и списание

Anamnesis – Исторически портал и списание

Димитър Григоров (Ур), Anamnesis – Исторически портал и списание, <http://anamnesis.info/index.htm>, (30. IX 2007).

Anamnesis – Portal

Portal Anamnesis, kolega iz susedne Bugarske, predstavlja izuzetno dobar primer pregledno organizovanog sajta koji se bavi nacionalnom istoriografijom, ali i vezama sa balkanskim susedima i sa svetom. Osim elektronskog izdanja časopisa Anamneza, okrenutog istoriografskim i temama iz savremene i društvene istorije, novosti vezanih za rad Udruženja, foruma na kome je moguće slobodno diskutovati o određenim temama, ovde se mogu pronaći i lepe kolekcije fotografija, istorijskih karata, audio i video arhiva, kao i spisak preporučenih linkova. Prezentacija je urađena i na engleskom jeziku.

Slobodan Mandić, 30. septembar 2007.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1-3, 2006, str. 135-136.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar)”, u: Godišnjak za društvеnu istoriju 1–3, 2006, Bеograd, 2007, str. 129-138.

Was this helpful?

1 / 0

Leave a Reply 1

Your email address will not be published. Required fields are marked *


admin

admin

Владимир Тодић: Македонско питање и македонско-бугарске перспективе / Сръбският историк и политолог Владимир Тодич за македонския въпрос и българо-македонските перспективи http://anamnesis.info/node/1668