Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Časopis Kultura

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Časopis Kultura

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Časopis Kultura <http://www.casopiskultura.rs> (23. XII 2018).

Časopis Kultura je pokrenut 1968. godine zaslugom Stevana Majstorovića, osnivača Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, sa namerom podsticanja integralnog, analitičkog i kritičkog tumačenja savremenih kulturnih fenomena. Za pola veka izlaženja, objavljeno je 160 brojeva, koji su odnedavno dostupni i u digitalnom obliku u okviru namenski kreirane internet prezentacije. Kolekcija kompleta časopisa je sastavljena od digitalnih kopija skeniranih starijih brojeva i novijih, već nastalih u elektronskoj formi. Zahvaljujući tehnologiji optičkog prepoznavanja znakova (OCR), kojom su stariji brojevi obrađeni, zbirka je pretraživa i unutar sadržaja tekstova.  Pored pregleda pojedinačnih naslova arhive u odeljku Brojevi, omogućena je i napredna pretraga kompletnog sadržaja u delu za naprednu pretragu, i to prema sledećim kriterijumima: autor teksta, naslov teksta, godina izdanja, broj, tema, ključne reči. Od pratećih sadržaja tu je još i kratak zapis o časopisu, aktuelne vesti, sadašnja i sve dosadašnje redakcije časopisa (sa članovima izdavačkog saveta), kao i uputstvo za predaju radova.

Slobodan Mandić, 23. decembar 2018.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 2, 2018, str. 166.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) XXIX”, u:
Godišnjak za društvеnu istoriju 2, 2018, Bеograd, 2018, str. 163-168.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *