The Avalon Project, Documents in Law, History and Diplomacy

Avalon Project – Documents in Law, History and Diplomacy

The Avalon Project at Yale Law School, Documents in Law, History and Diplomacy, 09. VI 2006,  <http://www.yale.edu/lawweb/avalon/avalon.htm> (05. IX 2006).

Projekat Avalon Jejl Univerziteta pruža izuzetnu kolekciju dokumenata iz oblasti istorije prava, ekonomije, ali na prvom mestu diplomatske istorije. Glavna podela po kojoj je građa razvrstana izvršena je po vremenskim periodima: pre XVIII veka, dokumenta XVIII veka, XIX v, XX v. i XXI veka. Dokumenta je takođe moguće pretraživati abecednim redom, ali i po tematskim celinama kao što su npr: arapsko-izraelski sukob, Indijanci Severne Amerike, nuklearna energija, mirovni ugovori, zločini Drugog svetskog rata, diplomatska istorija Drugog svetskog rata, Hladni rat, sovjetsko-američka diplomatija, napad na Ameriku 11. septembra 2001. god. itd. Veliku prednost pruža i mogućnost korišćenja mašine za pretraživanje pomoću koje se navigacija u ovom nepreglednom moru izvora obavlja na veoma brz i efikasan način. Svi dokumenti su prezentovani na engleskom jeziku, i za svaki je naznačeno odakle je preuzet i ko je prevodilac, ukoliko je dokument preveden (sa latinskog npr), tj strogo je poštovan naučni princip. Kako kvalitetom sadržaja, tako i izuzetnom preglednošću materijala, Projekat Avalon se preporučuje najširem krugu korisnika: učenicima, studentima, nastavnicima, istraživačima, naročito onim zainteresovanim za polje diplomatske istorije.

Slobodan Mandić, 4. septembar 2006.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1-3, 2005, str. 244.

Слободан Мандић ”Прикази сајтова (Web адресар)”, у: Годишњак за друштвену историју 1–3, 2005, Београд, 2006, str. 243-253.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *