Historical Text Archive

Historical Text Archive: Electronic History Resources

Historical Text Archive: Electronic History Resources, 2007, <http://historicaltextarchive.com/> (30. IX 2007).

Veliki broj besplatnih članaka i knjiga u elektronskoj formi dostupan je i na jednom od najstarijih istorijskih sajtova na Internetu – Historical Text Archive (HTA) – koji je kreiran još 1990. godine u Misisipiju. Sajt je podeljen na tri osnovne sekcije: članci, elektronske knjige i linkovi. U sekciju članci, pored naučnih članaka, uvrštena je i dokumentarna građa, eseji i fotografije.

Slobodan Mandić, 30. septembar 2007.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1-3, 2006, str. 131.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adresar)”, u: Godišnjak za društvenu istoriju 1–3, 2006, Beograd, 2007, str. 129-138.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *