Historical Maps – Perry-Castañeda Map Collection

Historical Maps – Perry-Castañeda Map Collection

University of Texas Libraries, Historical Maps – Perry-Castañeda Map Collection, 1. XII 2006, <http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/index.html> (30. IX 2007).

Kolekcija istorijskih mapa Biblioteke Peri Kastaneda na Internet prezentaciji Univerzitetske biblioteke u Teksasu predstavlja tematski katalog brižljivo indeksiranih istorijskih karata dostupnih na Web-u. U sekciji Evropa nalazi se i podkategorija Balkan gde je moguće preuzeti odlične istorijske karte Balkana, od antike, do savremene istorije.

Slobodan Mandić, 30. septembar 2007.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1-3, 2006, str. 133.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar)”, u: Godišnjak za društvеnu istoriju 1–3, 2006, Bеograd, 2007, str. 129-138.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *