Historical Jewish Press

Historical Jewish Press

Tel Aviv University, National Library of Israel, Historical Jewish Press,
<https://www.nli.org.il/en/discover/newspapers/jpress> (24. IV 2024).

Informatička revolucija sa kraja prošlog milenijuma je u ogromnoj meri povećala mogućnost korišćenja digitalnih kolekcija istorijskih novina koje postaju široko dostupan resurs za istraživače. Projekat Istorijska jevrejska štampa omogućio je onlajn pristup ogromnoj kolekciji periodičnih publikacija, novina i časopisa, koji su širom sveta objavljivani u prošlosti i pripadaju jevrejskom kulturnom nasleđu. Inicijatori ovog poduhvata započetog 2005. godine, Univerzitet u Tel Avivu i Nacionalna biblioteka Izraela, koristeći platformu za digitalizaciju bibliotečke građe kompanije Veridijan (Veridian), uspeli su da učine dostupnim većinu jevrejskih novina i časopisa, uključujući i one izuzetno retke, kojima je ranije pristup bio gotovo nemoguć. Početkom 2024. godine izuzetno dobro organizovana kolekcija sadržala je preko pet miliona strana iz 775 različitih publikacija na različitim jezicima. Napredni sistem pretrage omogućava pregled dostupnog materijala prema više kriterijum (naslov, ključna reč, jezik, godina objavljivanja, država, region), a među brojnim naslova pronalazimo i dvadesetak štampanih u Srbiji tokom XX veka. Na stranici sajta na kojoj je dato više informacija o različitim aspektima projekta, pored ostalog stoje i detaljne informacije o primenjenim tehnološkim rešenjima, konverziji štampanog materijala u digitalne fajlove, skeniranju, segmentaciji skeniranih stranica u logičke sekcije, identifikaciji tekstualne i slikovne građe i drugo. Korisnicima je takođe skrenuta pažnja da prilikom korišćenja i pretrage materijala obrate pažnju na promenu naziva mesta i na na upotrebu različitih termina u zavisnosti od jezika.

Was this helpful?

2 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *