German periodicals from Central and Eastern Europe

Südost-Institut: German periodicals from Central and Eastern Europe. The virtual merger of dispersed stocks

DiFMOE: Digitales Forum Mittel- und Osteuropa

Südost-Institut: German periodicals from Central and Eastern Europe. The virtual merger of dispersed stocks <http://www.suedost-institut.de/en/projects/german-periodicals.htm> (16. XI 2011).

DiFMOE: Digitales Forum Mittel- und Osteuropa, Periodika, <http://www.difmoe.eu/archiv/periodika?content=Periodika> (16. XI 2011).

Projekat Nemačka periodika iz centralne i jugoistočne Evrope pokrenut je u saradnji Instituta za studije jugoistočne Evrope u Regensburgu i Digitalnog foruma za srednju i istočnu Evropu sa sedištem u Minhenu sa namerom da se digitalizuju značajnije i manje značajne novine i popularni kalendari koji su izlazili tokom XIX i početkom XX veka na nemačkom jeziku u jugoistočnoj Evropi. Osnovni cilj Projekta je da se digitalizovanom materijalu omogući slobodni pristup putem interneta, čime bi se olakšala i podsticala naučna istraživanja, ali i širi interes javnosti za istoriju i kulturu nemačke nacionalne manjine, kao i naroda koji su živeli u njihovom susedstvu u jugoistočnoj Evropi. Na Web sajtu Instituta u Regensburgu moguće je pronaći detaljnije informacije na engleskom i nemačkom jeziku o Projektu, kao i spisak do sada digitalizovanih novina i kalendara, dok je sam pristup digitalizovanom materijalu omogućen na sajtu Foruma u rubrici Periodika. Za očekivati je da će količina materijala u ovoj bazi vremenom rasti, kao i da će privući značajnu pažnju istoričara kao još jedna veoma korisna lokacija sa dostupnim izvornim materijalom do koga je po nekada veoma teško doći u bibliotekama i arhivima.

Slobodan Mandić, 16. novembar 2011.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1, 2011, str. 119.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) XI”, u:
Godišnjak za društvеnu istoriju 1, 2011, Bеograd, 2011, str. 115-121.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *