Časopis „Istorija 20. veka“

Časopis „Istorija 20. veka“

Institut za savremenu istoriju, Časopis „Istorija 20. veka“
<http://istorija20veka.rs/> (19. II 2019).

Od nedavno je javnosti dostupna i Internet prezentacija časopisa Istorija 20 veka, koji kao izdanje Instituta za savremenu istoriju u kontinuitetu izlazi od 1983. godine dva puta godišnje. U časopisu se objavljuju radovi iz savremene istorije Srbije, bivše Jugoslavije i Balkana u evropskom i globalnom kontekstu. Prezentacija sadrži arhivu svih do sada objavljenih brojeva, uz napomenu da su od broja 2011/1 članci dostupni kao pojedinačni PDF fajlovi, a stariji brojevi kao jedinstven PDF fajl. Pored toga, fajlovi prezentovanih brojeva stariji od 2004. godišta (2003/2 i stariji) dobijeni su skeniranjem papirnih primeraka, pri čemu nad njima nije izvršena obrada optičkog prepoznavanja teksta, tako da članke nije moguće pretraživati. Iako ne postoji ni pretraživa baza autora, članaka, tema, ili rubrika, digitalna kolekcija časopisa Istorija 20. veka, zajedno sa propratnim informacijama o časopisu (ciljevi i delokrug, etički principi, uputstvo za autore, redakcija) nesumnjivo predstavlja lokaciju od interesa za istraživače savremene istorije.

Slobodan Mandić, 19. februar 2019.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 3, 2018, str. 121.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) XXX”, u:
Godišnjak za društvеnu istoriju 3, 2018, Bеograd, 2019, str. 119-123.

Was this helpful?

1 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *