History Guide / InformationsWeiser Geschichte

History Guide / InformationsWeiser Geschichte

History Guide / InformationsWeiser Geschichte, 2003,
<http://www.historyguide.de/index.php> (11. IX 2006).

Kao što se vidi iz naslova, ova Internet lokacija predstavlja svojevrsni vodič za istoriju, pravo polazište za pretraživanje Web-a u potrazi za željenim sadržajima iz prošlosti i nauke koja je izučava. Preko ovog sajta moguće je pristupiti drugim relevantnim sajtovima i digitalnim tekstovima. Projekat je originalno pokrenut 1995. god. u Getingenu od strane Državne i Univerzitetske biblioteke, a vremenom su se uključivale i razne druge institucije kao što su Bavarska državna biblioteka i projekat Clio-Online, a 2003. projekat je preimenovan u Network Subject Gateways History. Svi izvori su opisani i vrednovani. Ovde se mogu pronaći statistički podaci, informacije vezane za oblast kompjuterizacije u istoriografiji, baze podataka, bibliografije, digitalne biblioteke, slobodan pristup elektronskim časopisima i još mnogo toga. Pretraživanje je omogućeno po regionima, periodima, temama, kao i pomoću mašine za napredno pretraživanje. Ilustracije radi, navešćemo da se u okviru sekcije “rezultati” za istoriju XX veka, koja je podeljena na tri hronološka odeljka (1914-1945, 1945-1989, 1989-do danas) nalazi indeksirano preko 1600 Web lokacija. Upravo iz razloga zaista nepreglednog materijala do koga je moguće stići preko ovoga sajta, predmetnog kataloga, kao i dobro osmišljenog softvera za pretraživanje, Istorijski vodič sa pravom može poneti epitet jednog od vodećih hibridnih pretraživača za istoriju u sajber prostoru.

Slobodan Mandić, 11. septembar 2006.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1-3, 2005, str. 248-249.

Слободан Мандић ”Прикази сајтова (Web адресар)”, у: Годишњак за друштвену историју 1–3, 2005, Београд, 2006, str. 243-253.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *