E-Zeitschriftenbibliothek –Geschichte

Elektronische Zeitschriftenbibliothek –Geschichte

Universitätsbibliothek Regensburg, Elektronische Zeitschriftenbibliothek –Geschichte, 23. IV 2008, <http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=UBR&colors=7&lang=de&notation=N> (12. VIII 2008).

U Bazi elektronskih časopisa Univerzitetske biblioteke u Regensburgu postoji i poseban odeljak za istoriju. Časopisi su podeljeni u tri kategorije na osnovu dostupnosti: zelenom bojom su označeni časopisi kojima je pristup omogućen u potpunosti, žutom bojom dostupni samo za osoblje i studente Univerziteta u Regensburgu, a crvenom nedostupni. Međutim, i za časopise kojima nije moguće pristupiti, često je data mogućnost pregleda sadržaja i apstrakta radova. Časopise u bazi je moguće pregledati tematski, prema naslovu, ili ih pretraživati pomoću napredne mašine za pretragu. Treba napomenuti da, iako se u najvećem broju slučajeva radi o časopisima sa slobodnim pristupom, korisnicima od značaja mogu biti i informacije vezane za časopise sa ograničenim pristupom.

Slobodan Mandić, 12. avgust 2008.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1-3, 2007, str. 170.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) III”,
u: Godišnjak za društvеnu istoriju 1–3, 2007, Bеograd, 2008, str. 165-171.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *