Апорт-Каталог

Наука и образование > Науки > Исторические науки

Апорт-Каталог, Наука и образование > Науки > Исторические науки, <http://catalog.aport.ru/rus/themes.aspx?sort=p&id=144&r=615&n1=1> (09. XII 2008).

U okviru ruskog hibridnog pretraživača opšte namene Aport nalazi se i katalog indeksiranih stranica za istorijske nauke. U ovaj predmetni direktorijum uvršteno je nekoliko stotina linkova ka prezentacijama na ruskom jeziku koje je moguće pretraživati prema temama (arheologija, pomoćne istorijske nauke, istorijski periodi i teme, hronologije, naučne organizacije, periodika, udžbenici i metodički materijal i dr), alfabetskim redom, kao i pomoću mašine za pretraživanje. Ono što ovaj pretraživač izdvaja od mnogih drugih predmetnih kataloga i pretraživača je činjenica da je svaki sajt uvršten u katalog ocenjen u rangu od jedan do pet, klasifikovan u četiri kategorije (elitni, viši, profesionalni, amaterski), a uz svaki sajt dat je i indeks citiranosti. Takođe, uz naslov svakoga sajta dat je i kratak opis. Na taj način zainteresovani za pronalaženje informacija mogu već i pri letimičnom pregledu razvrstanih sajtova steći uvid o kakvoj vrsti prezentacije se radi i time dodatno uštedeti na vremenu u pretraživanju.

Slobodan Mandić, 9. decembar 2008.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1-3, 2008, str. 154.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) IV”,
u: Godišnjak za društvеnu istoriju 1–3, 2008, Bеograd, 2009, str. 149-158.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *