Current Research in Digital History

Current Research in Digital History

Stephen Robertson, Lincoln A. Mullen (Eds.), Roy Rosenzweig Center for History and New Media, Current Research in Digital History <https://crdh.rrchnm.org> (20. V 2020).

Sve zainteresovane za najnovija dostignuća i aktuelnosti iz oblasti digitalne istorije nesumnjivo će obradovati novi poduhvat stručnjaka okupljenih oko Centra za istoriju i nove medije Roj Rozencvajg sa Univerziteta Arlington u Virdžiniji. Veb prezentacija onlajn časopisa otvorenog pristupa pokrenutog 2018. godine, sa ciljem da ohrabri i podupre istraživanja u primeni digitalnih tehnologija u istorijskoj nauci, pored kvalitetnih članaka do sada objavljena dva broja, sadrži i informacije i poziv za učestvovanje na jednodnevnoj godišnjoj naučnoj konferenciji na kojoj se objavljeni članci prvobitno predstavljaju. Na ovogodišnjoj konferenciji se izlažu referati sa ciljem predstavljanja rada Digitalne laboratorije Univerziteta Ričmond i njihovog projekta Američka panorama: Atlas istorije Sjedinjenih država.

Slobodan Mandić, 20. maj 2020.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 3, 2019, str. 116.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) XXXIII”, u:
Godišnjak za društvеnu istoriju 3, 2019, Bеograd, 2020, str. 111-116

Was this helpful?

1 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *