Ustanak u Srbiji, jesen 1941 (Abwehrstelle)

Događaji u Srbiji u jesen 1941. godine, vezani za ustanak protiv okupatora i početak otvorenih sukoba između partizanskih i četničkih jedinica, zabeleženi su i u jednom sačuvanom dokumentu, izveštaju nemačkih okupacionih snaga (Abwehrstelle — Ast), koju je potpisao potpukovnik Federići (Federici). Ovaj centar nemačke vojne i obaveštajne i kontraobaveštajne službe Abver-a (Abwehrstelle – Beograd) nije bio vezan ni za jednu organizacionu jedinicu Vermahta, a u početku je bio potčinjen direktno Obaveštajnoj i kontraobaveštajnoj upravi OKW (Oberkommando der Wehrmmacht), a potom odgovarajućem nadleštvu pri Komandantu Jugoistoka u Solunu. U vojnoobaveštajnom pogledu obrađivala je u početku čitavu Jugoslaviju, a potom sarno Srbiju. U oba slučaja imala je svoje ispostave (Nebenstelle, Aussenstelle) i obaveštajne punktove (Meldekopf) i agente (Vertrauensmann) i па teritoriji susednih zemalja. Prvi rukovodilac ustanove bio je upravo potpukovnik Federići, a potom pukovnik dr Kohutek (dr von Kohoutek). Ustanova je bila smeštena na Dedinju do rasformiranja u prvoj polovini 1944. godine, i nosila je kamuflirani naziv Štab za vezu oružanih snaga (Wermachtsverbindungsstab). Uz ovu ustanovu bila je vezana Specijalna ispostava nemačke Vrhovne komande za iskorištavanje arhivskih fondova vojnih i državnih organa Kraljevine Jugoslavije koja je u 1942. ili 1943. godini po izvršenju zadatka povučena.

Sprovođenje zarobljenih Nemaca kroz Užice, jesen 1941. godine

Zanimljivo je da se u kratkom izveštaju o stanju na terenu pominje i suvoborsko selo Planinica, blizu Struganika, gde je inače zabeležen jedan od prvih sukoba na početku građanskog rata, još u septembru 1941. godine. Sukob je nastao kada su pripadnici Kolubarskog narodnooslobodilačkog odreda pokušali da odnesu iz sela prikupljeno oružje.

Dokument se čuva u Istorijskom arhivu Beograda, u fondu br. 1177 (Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienst /BdS – Zapovednik Policije bezbednosti i Službe bezbednosti). Ova arhivska celina pored ostaloga sadrži i preko pet i po hiljada dosijea lica koja su sumnjičena ili hapšena od strane nemačke okupacione vlasti, ali i kartoteke agenata i pripadnika BdS-a.

Štambilj: Tajno

Abwehrstelle  B e o g r a d       

                  Beograd, dana 19. novembra 1941.

broj 8084/11.41 . taj. III C 2 

Predmet: Izveštaji sa područja ustanka

Abwehrstalle Beograd dostavlja na znanje izveštaje primljene iz pouzdanih izvora.

Valjevo.

U okolini Valjeva izbili su nemiri. Nemci šalju kaznene ekspedicije u okolna sela. Nemački vojnici sporadično padaju u zasede koje im postavljaju komunisti. Komunisti skidaju vojnicima uniforme i šalju ih natrag u Valjevo bez odela. Uniforme oblače komunisti.

Užice.

U Kosjeriću je rukovodilac bandi neki Mita Igumanović, sin Jevrema Igumanovića, koji je profesor u Beogradu.

U Planinici se nalazi oko 80 Nemaca, sa kojima komunisti ljudski postupaju. U Užicu kao i u Čačku sproveli su komunisti i ljudi Draže Mihailovića mobilizaciju. Seljaci stupaju većim delom u odrede Draže Mihailovića, jer neće da idu komunistima, a najradije bi ostali kod kuće i ne bi se uopšte hteli mešati u borbu.

Fabrika municije u Užicu radi neprekidno. Oko nje su partizani postavili nemačke zarobljenike, kako Nemci ne bi mogli bombardovati tu fabriku.

Rukovodilac i komandant komunista u Užicu je učitelj Jerković.

Oficiri Draže Mihailovića održavaju red i sprečavaju streljanja, koja bi se imala izvršiti od strane komunista.

Draža i njegovi ljudi kažu partizanima da sada nije vreme za borbu, ali partizani hoće borbu.

Čačak,

U Čačak je došao neki komandant četnika, koji se zove vojvoda Bojović.

Rukovodilac komunista je neki Milenko Mikšić. Za komandanta Čačka postavljen je kapetan I klase po imenu Marjanović, on je pristaša Draže Mihailovića.

I ovde je nasilno sprovedena mobilizacija. Seljaci se mogu samo silom naterati da učestvuju u borbama, ali oni radije pristupaju odredima Draže Mihailovića.

Između ljudi Draže Mihailovića i komunista dolazi često do svađa. U Užičkoj Požegi došlo je između komunista i ljudi Draže Mihailovića dapače i do krvavih sukoba. Bilo je ranjenih i mrtvih na obe strane.

Kod Milanovca viđeno je 5-6 tenkova, sa kojima su raspolagali partizani.

Po nalogu:

Friderici v.r.

potpukovnik

IAB, BdS, I-70, 2-3.

Was this helpful?

6 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *