Dictionary of the History of Ideas

Dictionary of the History of Ideas

Philip P. Wiener (Ed.), Dictionary of the History of Ideas, Electronic Text Center at the University of Virginia Library, 1. V 2003, <http://etext.virginia.edu/DicHist/dict.html>  (12. VI 2008).

Rečnik istorije ideja je elektronsko izdanje knjige originalno publikovane u Njujorku 1974. godine pod uredništvom Filipa Vinera (Philip Wiener). Uredništvo Časopisa za istoriju ideja odlučilo je da digitalizuje tekst i omogući besplatan pristup elektronskom izdanju. Kroz Rečnik je omogućena navigacija alfabetski, tematski, po autoru, kao i pretaživanje celog izdanja unošenjem željene reči ili fraze. Zbog autorskih prava elektronskim izdanjem nisu obuhvaćene mnoge ilustracije koje sadrži štampano izdanje. 

Slobodan Mandić, 12. jun 2008.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1-3, 2007, str. 166-167.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) III”, u: Godišnjak za društvеnu istoriju 1–3, 2007, Bеograd, 2008, str. 165-171..

Was this helpful?

1 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *