Modern History in the Movies

Modern History in the Movies

Paul Halall (ed), Fordham University,”Modern History in the Movies”, у: Internet History Sourcebooks Project, 08. V 2002,  <http://www.fordham.edu/halsall/mod/modsbookmovies.html> (28. XI 2010).

U okviru prezentacije Internet History Sourcebooks Project Fordam univerziteta u odeljku posvećenom izvorima za modernu istoriju nalazi se i stranica sa linkovanim naslovima igranih filmova sa tematikom iz ovog istorijskog perioda. Grupisani hronološko-tematskim redom u preko dvadeset celina (od evropske ekspanzije i kolonijalizma, renesanse, reformacije i katoličke reformacije, preko naučne, industrijske, francuske i američke revolucije, raznih tema iz dugog XIX veka, sve do svetskih ratova, međuratnih nevolja, sovjetskog eksperimenta, savremene istorije 1945-1989 i vizija budućnosti) svaka filmska odrednica sadrži naslov sa linkom prema datom filmu na Internet filmskoj bazi podataka (IMDb), godinu proizvodnje, imena reditelja i glavnih glimaca i veoma kratak opis. Većinom je u okviru tih osnovnih podataka navedena i dužina trajanja filma. Kreirana 1997. godine, a poslednji put izmenjena 2002, ova stranica, uprkos činjenici da je u prvom redu namenjena učenicima, studentima i nastavnicima radi lakše vizuelizacije perioda koji izučavaju, biće korisna svima koji se zanimaju za filmsku ekranizaciju određenih tema iz prošlosti. Isto tako, ona predstavlja dobar primer kako se u okviru jedne prezentacije sa istorijskim sadržajima postavljaju korisne informacije putem povezivanja sa drugim lokacijama, gde je glavni posao probiranje dostupnog materijala širom mreže, a potom sledi konceptualno uklapanje u sopstvenu prezentaciju. Takođe, u odeljcima sajta posvećenim antičkoj i istoriji srednjeg veka, nalaze se stranice sa linkovanim spiskovima igranih filmova načinjenih po istom principu, a kojima je moguće pristupiti i sa ove stranice. 

Slobodan Mandić, 28. novembar 2010.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1, 2010, str. 116-117.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) VIII. Film”,
u: Godišnjak za društvеnu istoriju 1, 2010, Bеograd, 2011, str. 115-123.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *