Left-Wing Films

Left-Wing Films

Changesurfer Consulting, Left-Wing Films, 25. X 2004, <http://www.changesurfer.com/Acad/Films.html> (12. XII 2010).

Indeksirani spisak filmova leve orijentacije sa kratkim opisom svakog filma, podeljen u deset tematskih odeljaka: Socijalistički realizam; Ekološki i seoski film; Feminizam; Mir, imperijalizam i Treći svet; Istorija levice, Rasni odnosi; Severnoamerička istorija i politika; Anti-autoritativna borba.

Slobodan Mandić, 12. decembar 2010.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1, 2010, str. 119.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) VIII. Film”,
u: Godišnjak za društvеnu istoriju 1, 2010, Bеograd, 2011, str. 115-123.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *