H-Film Discussion Network

H-Film Discussion Network

H-Net: Humanities and Social Sciences Online, H-Film Discussion Network, <http://www.h-net.org/~film/> (12. XII 2010).

Međunarodna elektronska diskusiona grupa H-Film, čiji se server nalazi na Mičigenskom državnom univerzitetu, omogućava akademskim istoričarima da vode diskusiju o svim aspektima istorije filma i upotrebe medija, metodama učenja i stanju istoriografije u ovoj oblasti. Članostvo u forumu je besplatno i svako  može da se prijavi na listu. Učesnici u ovoj diskusionoj listi dele informacije od najšireg značaja za film i istoriografiju: nastavne planove, bibliografije, nove knjige, sadržaje stručnih časopisa, spiskove novih izvora, bibliotečke kataloge i arhivsku građu, izveštaje o novom softveru, bazama podatka, konferencijama, stipendijama, poslovima i drugo. Središni deo sajta čini odeljak pod nazivom H-Film izvori u okviru koga se nalaze rubrike Diskusioni logovi, (arhivirani materijal sa svim postovima počevši od prvog iz avgusta 1993. godine) koji se mogu pretraživati prema datumu, autoru i predmetu;  H-Film prikazi i recenzije; Kolekcije arhivalija i rukopisa; Bibliografije, Teme za diskusiju; Festivali (američki i međunarodni); Preporučeni linkovi. Brzom pretragom materijala koji se ovde uredno sabira već skoro dvadeset godina moguće je pronaći zaista mnoštvo svakovrsnih informacija vezanih za opštu istoriju i film, kao i stvari koji se tiču srpske i jugoslovenske istoriografije i filmske istorije.

Slobodan Mandić, 12. decembar 2010.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1, 2010, str. 118.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) VIII. Film”,
u: Godišnjak za društvеnu istoriju 1, 2010, Bеograd, 2011, str. 115-123.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *