Art Historians’ Guide to the Movies

Art Historians’ Guide to the Movies

Craig Eliason, Art Historians’ Guide to the Movies, <http://personal1.stthomas.edu/cdeliason/ahgttm.htm> (12. XII 2010).

Filmski vodič za istoričare umetnosti profesora Kraig Eliusona (Craig Eliason) sa Univerziteta Sent Tomas u Minesoti sadrži bazu filmova u kojima se pojavljuju poznata umetnička i arhitektonska dela. Prvenstvena namera ovog sajta je da posluži nastavnicima koji bi u svoje prezentacije tradicionalnih umetničkih slikarskih, vajarskih i arhitektonskih dela želeli da uključe i inserte iz filmova ili cela filmska dela. Ideju za kreiranje prezentacije autor je dobio pošto je marta 1997. godine unutar jedne elektronske meiling liste pokrenuo temu o slavnim umetničkim delima na filmu. Kako  se u dijalog uključivao sve veći broj istoričara umetnosti zainteresovanih za ovu temu, autor sajta je došao na ideju da stručna znanja sistematizuje i javnosti predstavi u formi Internet prezentacije. Sajt je koncipiran tako što je svaka odrednica, koja sadrži linkovani naslov filma ka Internet filmskoj bazi podataka (IMDb), citat na osnovu kojeg je film uvršten u Vodič i autora citata, smeštena u neku od sledećih deset celina: Antika, Srednji vek, Renesansa, Barok, XIX vek, Modernizam, Savremeno doba, Moderna arhitektura, Nezapadni svet i Ostalo. Osim toga, omogućena je i pretraga sajta uz pomoć Google pretraživača, kao i prijavljivanje citata na osnovu definisanih pravila, kako bi se baza proširila

Slobodan Mandić, 12. decembar 2010.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1, 2010, str. 117.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) VIII. Film”,
u: Godišnjak za društvеnu istoriju 1, 2010, Bеograd, 2011, str. 115-123.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *