Timelines of History

Algis Ratnikas, Timelines of History

Algis Ratnikas, Timelines

Algis Ratnikas, Timelines of History, <http://timelines.ws/> (11. XII 2008).

Algis Ratnikas, Timelines, <http://timelinesdb.com/> (11. XII 2008).

Hronologije su jedna od najstarijih istoriografskih formi koje su nastale iz potrebe da se pamte i beleže događaji važni za razvoj države i društva. Algis Ratniks, Amerikanac estonskog porekla, urednik je dve Internet prezentacije, Timelines of History i Timelines, posvećenim hronologijama. Iako biolog po struci, Ratniks je svoja zanimanja za kompjutere i istoriju 1995. godine pretočio u projekat koji je rezultirao najboljim i najpopularnijim sajtom posvećenim ovoj istoriografskoj formi. Pretraživa baza podataka istorijskih događaja od najstarijih vremena do današnjih dana odlično je i pregledno organizovana: na početnoj strani sajta Timelines of History nalaze se linkovi ka istorijskim periodima gde su, zbog velikog broja događaja, XX i XXI vek ustanovljeni kao posebne celine, u okviru kojih je svaka godina posebno obrađena, a neke godine podeljene na više delova. Na kraju svakog podatka naveden je i izvor odakle je podatak preuzet. Drugi sajt Timelines zapravo predstavlja dodatak prvom sajtu, tj. naprednu mašinu za pretraživanje hronoloških odrednica koju je moguće pretraživati prema zadatoj reči, periodu koji sam korisnik može proizvoljno kreirati, danu i temi. Teme po kojima je moguće pretraživati bazu date su alfabetskim redom. Zahvaljujući ovoj naprednoj mogućnosti pretrage korisnici mogu sami kreirati svoje hronologije, sa podacima iz baze i imenovati ih po želji, a ostavljena je i mogućnost pravljenja paralelnih hronologija. Ratniksov projekat je odličan primer na koji način i pojedinac u digitalnom svetu može svoja interesovanja iskoristiti i pretočiti u kvalitetetan sadržaj.

Slobodan Mandić, 11. decembar 2008.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1-3, 2008, str. 157.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) IV”,
u: Godišnjak za društvеnu istoriju 1–3, 2008, Bеograd, 2009, str. 149-158.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *