ХРОНОС

ХРОНОС – всемирная история в интернете

ХРОНОС – всемирная история в интернете, <http://www.hrono.ru/>  (14. IX 2007).

Iako primarno usmerеn na hronološku vizuru minulih vremena, ugao posmatranja ruskog sajta Hronos zapravo jе mnogo širi: na ovomе sajtu se osim detaljnih hronoloških pregleda, poglavito ruske istorije (koji su razvrstani hronološki, ali i po tematskim celinama), mogu pronaći i brojne druge stvari poput istorijskih izvora, genealoških tablica, bogata elektronska biblioteka, istorijski biografski rečnik i još mnogo toga drugog.

Slobodan Mandić, 14. septembar 2007.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1-3, 2006, str. 134.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar)”, u: Godišnjak za društvеnu istoriju 1–3, 2006, Bеograd, 2007, str. 129-138.

Was this helpful?

1 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *