Economic History Services

Economic History Services (EH.Net)

Economic History Services (EH.Net), <http://eh.net/frontpage>
(26 IX 2007).

Prezentacija posvećena ekonomskoj istoriji nastala je udruženim snagama nekoliko udruženja i organizacija koji se prevasodno zanimaju za ovo polje istraživanja prošlosti. Na ovoj lokaciji mogu se naći veoma korisne stvari za izučavanje ekonomske istorije poput pregleda vrednosti valuta kroz istoriju, kupovne moći stanovništva, zarada, stope razmene i drugih ekonomskih varijabli. Takođe, prezentacija obiluje informacijama vezanim za aktuelna kretanja u izučavanju ekonomske istorije, poput recenzija knjiga, informacija o seminarima i međunarodnim kongresima, bibliografijama i sl.

Slobodan Mandić, 26. septembar 2007.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1-3, 2006, str. 133.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar)”, u: Godišnjak za društvеnu istoriju 1–3, 2006, Bеograd, 2007, str. 129-138.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *