Virtual Resource Centre for Knowledge about Europe

Virtual Resource Centre for Knowledge about Europe

Virtual Resource Centre for Knowledge about Europe — CVCE, European NAvigator (ENA), <http://www.ena.lu/mce.cfm> (30. IX 2007).

Među najboljim lokacijama na mreži čiji je sadržaj fokusiran na prezentovanje audiovizuelnog istorijskog materijala naročito bi vredelo izdvojiti sajt Centra za virtuelne izvore znanja o Evropi (Virtual Resource Centre for Knowledge about Europe — CVCE) posvećen izvorima za istoriju evropskih integracija – European NAvigator (ENA). Obilje raznovrsnog materijala – preko 15000 dokumenata: fotografija, zvučnih zapisa, video klipova, novinskih članaka, crteža i karikatura, propraćenih adekvatnim objašnjenjima, bazama biblografskih podataka, tabelama i interaktivnim mapama i dijagramima – predstavljaju neiscrpnu riznicu za sve istoričare koji se zanimaju za prošlost Evrope od kraja Drugog svetskog rata do današnjih dana. Pored količine i raznovrsnosti istorijskih izvora, multijezičnosti (engleski, nemački, francuski, španski i holandski jezik), ova prezentacija se odlikuje i izuzetnim tehničkim rešenjima koji multimedijalnosti njenog sadržaja daju naročitu dimenziju.

Slobodan Mandić, 30. septembar 2007.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1-3, 2006, str. 132.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar”, u: Godišnjak za društvеnu istoriju 1–3, 2006, Bеograd, 2007, str. 129-138.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *