Portraits of Modern Japanese Historical Figures

Portraits of Modern Japanese Historical Figures

National Diet Library–Japan, Portraits of Modern Japanese Historical Figures, 19. april 2007, <http://www.ndl.go.jp/portrait/e/index.html> (04. XII 2008).

Ljudska lica i figure predstavljaju najznačajnije karakteristike kada pokušavamo da identifikujemo ili razumemo nekoga. Onlajn izložbena kolekcija Nacionalne biblioteke Japana (National Diet Library) Portreti modernih japanskih istorijskih ličnosti, pokrenuta jula 2004. godine, sadrži fotografije portreta oko 350 državnika, vladinih službenika, oficira vojske, biznismena, naučnika i umetnika, koji su imali značajnog udela u izgradnji modernog japanskog društva. Svaki portret je propraćen kratkom biografijom prikazane ličnosti koja pomaže da se bolje razume vizuelno predstavljeni karakter. Prezentacija je urađena na engleskom i japanskom jeziku, a japanska verzija sajta sadrži još i listu radova svake ličnosti koji su linkovani sa digitalizovanom kolekcijom tih dela u Digitalnoj biblioteci Mejdži ere. Galeriju je moguće pregledati prema kategorijama (premijeri, državnici, diplomate, pravnici, umetnici, naučnici, oficiri, novinari itd), alfabetskim redom, a postoji i poseban odeljak gde se nalaze ličnosti koje su dodate kolekciji 2007. godine.

Slobodan Mandić, 4. decembar 2008.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1-3, 2008, str. 150.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) IV”,
u: Godišnjak za društvеnu istoriju 1–3, 2008, Bеograd, 2009, str. 149-158.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *